ASAYSPA

مرکز خدمات ماساژ آسای

اسکراب بدن

اسکراب بدن روشی فوق العاده برای استراحت ، آرامش و بازآفرینی پوست بدن می باشد

تکنیک اسکراب بدن

در اسکراب بدن سلول های مرده پوست بدن به مدت 30 دقیقه با استفاده از کرم های حاوی دانه های ریز اصطلاحاً پولیش داده می شوند.و به مدت 30 دقیقه با استفاده از روغن های گیاهی، بدن ماساژ روغن داده می شود

فوائد اسکراب بدن

در اسکراب بدن به علت استفاده از کرم های حاوی دانه های ریز، سلولهای مرده پوست که در لایه رویی تجمع کرده اند از بین رفته و با ماساژ روغن شفافیت و سلامت به پوست باز می گردد

مدت زمان استفاده از اسکراب بدن و هزینه آن

  مدت زمان استفاده از اسکراب بدن حداقل 60 دقیقه بوده و هزینه آن - تومان می باشد