ASAYSPA

مرکز خدمات ماساژ آسای

ماساژ تایلندی

در تایلند همه جا مکانهایی با عنوان ماساژ به چشم می خورد.شاید تنها یک حصیر کوچک که روی زمین پهن شده و یا تختها و صندلیهایی که کنار هم چیده شده ...اساس ماساژ تایلندی:این هنر باستانی ؛درمان بدن برای شفا ؛سلامت و تندرستی و تغییر و دگرگونی است

ماساژتایلندی یک نوع مهارت دستی می باشد که با استفاده از کشش مثبت و فشار ملایم در مسیر و امتداد خطوط انرژی انجام میشود

فوائد ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی ساختار اسکلتی خود را تنظیم می کنید

ماساژ تایلندی انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهید

ماساژ تایلندی تنش های ماهیچه ای و مفصلی خود را تسکین و یا کاهش می دهید

ماساژ تایلندی اندامها و ارگانهای داخلی بدن را تحریک می کنید

ماساژ تایلندی سیستم انرژی بدن خود را میزان و در حد تعادل در می آورید

تکنیک های ماساژ تایلندی

با انجام فشار ملایم به وسیله دستها و پاها

با تنوع گسترده ای از حرکات و جنبش های کششی و کنش پذیر

با انجام این دو تکنیک در ماساژ تایلندی که بایستی در محیطی آرام انجام پذیردباعث ایجاد فضا در ساختار اسکلتی و ماهیچه ای بدن میشود.بدن شروع به باز شدن و انعطاف پذیری میکندو حرکات و جنبش های بدن آسان میگردد

در حالیکه ذهن به آرامی به هوشیاری برمیگردد؛تنش و مواد سمی از مفاصل و ماهیچه ها بافتهای رابط آزاد میگردد. ماساژ تایلندی به یوگا برای افراد تنبل تشبیه شده است که در آن تمام عضلات بدن کشیده میشوند و مفاصل نیز باز و بسته میشوند و در ان کلیه ماهیچه ها،رگها.. اعصاب و روان و همچنین پوست بدن حالت ارامشی پیداکرده و قوای جسمانی افزوده میگردد

موارد منع ماساژ تایلندی

دیسک کمر- دیسک گردن- آرتروز- پوکی استخوان- افراد مسن

مدت زمان و هزینه ماساژ تایلندی

   مدت زمان ماساژ تایلندی 60 دقیقه بوده و هزینه آن  ، 500/000 تومان می باشد